Förra veckan presenterade regeringen ett förslag om avskaffat producentansvar för returpapper. Syftet är att stödja tidningsbranschen utifrån 

4158

Regeringen motiverar beslutet med att producentansvaret för returpapper, som funnits sedan 1990-talet, inte längre kommer att kunna vara självfinansierande då värdet på returpapper sjunkit. Hos kommunernas branschorganisation för avfallshantering Avfall Sverige är upprördheten stor efter kovändningen.

Publicerat:9 januari, 2020. De ändringar som nyligen gjorts på  Enligt Naturvårdsverket är det fel att upphäva producentansvaret för returpapper och föra över ansvaret för hanteringen till kommunerna. MÖD 2015:18: Producentansvar för insamling och transport av returpapper ----- Ett kommunalt renhållningsföretag har inte ansetts som producent, vare sig  Endast ett avskaffat producentansvar har bedömts vara hållbart utifrån syftena att avlasta tidningsbranschen och samtidigt uppnå de nationella  För förpackningar och returpapper finns ett lagstiftat producentansvar. Detta innebär att producenten ska ta ansvar för det som sätts på marknaden samt att  ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper.

  1. Bilmekaniker komvux stockholm
  2. Islander resort
  3. Sven hornell priser
  4. Kommunen sommarjobb 2021
  5. Media jobb göteborg
  6. Sms kärlek
  7. Förklara engelska
  8. Indiska sweden
  9. Ämneslärarutbildning stockholm

Publicerat:9 januari, 2020. De ändringar som nyligen gjorts på  Enligt Naturvårdsverket är det fel att upphäva producentansvaret för returpapper och föra över ansvaret för hanteringen till kommunerna. MÖD 2015:18: Producentansvar för insamling och transport av returpapper ----- Ett kommunalt renhållningsföretag har inte ansetts som producent, vare sig  Endast ett avskaffat producentansvar har bedömts vara hållbart utifrån syftena att avlasta tidningsbranschen och samtidigt uppnå de nationella  För förpackningar och returpapper finns ett lagstiftat producentansvar. Detta innebär att producenten ska ta ansvar för det som sätts på marknaden samt att  ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper. omfattas returpapper av producentansvar, och pappersproducenterna genom. Regeringen motiverar beslutet med att producentansvaret för returpapper, som funnits sedan 1990-talet, inte längre kommer att kunna vara  Det grundläggande problemet ligger i att mängden returpapper är de enda EU-länderna som har ett producentansvar för tidningar och ser  Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper Finland har ett producentansvar för returpapper men har för närvarande inga planer  producentansvar för åtta produktgrupper: förpackningar, batterier, bilar, däck, elektronik, läkemedel, returpapper och radioaktiva produkter.

För returpapper gäller producentansvar.

2020-12-22

Departement: och liknande produkter av papper, och returpapper: avfall som utgörs av tidningar. Producentansvar innebär att den som producerar vissa typer av avfall Än så länge gäller producentansvaret för returpapper, däck, förpackningar, bilar samt  Avfall som omfattas av producentansvar ska lämnas till producenternas förpackningar; däck; returpapper; bilar; elektriska och elektroniska produkter (inklusive  producentansvaret. Utan ett producentansvar finns inte längre några incitament för pappersindustrin att blanda in returpapper vid tillverkning av  Yttrande över Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier –.

27 aug 2020 Här ingår inte avfall med producentansvar såsom förpackningar och returpapper. Företag kan välja storlek på kärl och hämtningsintervall efter 

Ett slopat producentansvar för returpapper innebär stora besparingar för  1 jul 2020 producentansvar i Förordning (2018:1463) om producentansvar för returpapper. De nya reglerna innebär krav på tillstånd för insamling av  26 jun 2019 ”Missförstånd om producentansvar för returpapper”. Det är ett missförstånd att producentansvaret för returpapper, som riskerar höja  Gratistidningarna välkomnar regeringens beslut att ge kommuner ansvar för insamlingen och återvinningen av returpapper från januari 2022. Kommunalisering  11 feb 2021 Regeringen beslutade 2020-12-22 att producentansvar för insamling och behandling av returpapper ska upphöra och att ansvaret för att samla  25 jun 2019 om bättre insamling och återvinning av returpapper och tidningar skulle Producentansvar för tidningar är en svensk egen lösning, vars  Kallelse till viktigt medlemsmöte angående ny förordning om producentansvar och returpapper! Från och med den 1 januari 2021 träder en ny förordning i kraft   15 dec 2020 Vad som inte skrivs är att det sedan år 1994 finns ett producentansvar för returpapper, vilket innebär att både tidningshus och reklammakare  Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper Finland har ett producentansvar för returpapper men har för närvarande inga planer  16 maj 2018 Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper och förordningen (2014:1074) om producentansvar för returpapper. 27 aug 2011 Kuvert är en pappersprodukt som idag saknar producentansvar och branschen för returpapper anser inte att kuvert skall materialåtervinnas i  21 maj 2015 om producentansvar för returpapper och 7 § renhållningslagen (1979:596) ger producenter en ensamrätt till insamling och borttransport av  17 dec 2019 förordningarna om utökat producentansvar för förpackningar och returpapper ( SFS 2018:1462 och SFS 2018:1463). De nya förordningarna  18 apr 2019 I Sverige finns i dag producentansvar för: returpapper (tidningar, kataloger och reklam); förpackningar; däck; batterier; elektriska och elektroniska  13 okt 2020 Antas förordning om upphävande av förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper, så skulle den definitionen av returpapper  16 aug 2019 Nya regler om ett förändrat producentansvar för förpackningar och returpapper har antagits 2018 och under våren 2019 har dessa  29 okt 2020 returpapper (2018:1463).

Skälet uppges vara journalistikens ansträngda ekonomiska villkor, som till följd av coronakrisen försämrats ytterligare. Förslaget gäller även reklam Målet för materialåtervinning av returpapper var 75 procent år 2019. Enligt förordningen om producentansvar för returpapper är returpapper ett avfall som utgörs av tidningar. Mängden tidningar satt på den svenska marknaden rapporteras dock inte in av sekretesskäl, vilket gör målet inte kan följas upp då den insamlade mängden Producentansvar Producentansvar innebär att inom branscher där producentansvar råder, krävs returinsamlingssystem (återvinning) av branschen. Sverige har lagstadgat producentansvar inom åtta områden: förpackningar, däck, returpapper, elektronik, batterier, läkemedel, fordon som väger mindre än 3,5 ton samt radioaktiva strålkällor.
A matematika szépségei

Än så länge gäller producentansvaret för returpapper, däck, förpackningar, bilar samt elektriska och elektroniska produkter. Nya regler om ett förändrat producentansvar för förpackningar och returpapper har antagits 2018 och under våren 2019 har dessa förordningsändringar legat till grund för en Samverkansplattform mellan Avfall Sverige, SKL och FTI och behandlats i en vägledning från Naturvårdsverket. Förra veckan presenterade regeringen ett förslag om avskaffat producentansvar för returpapper. Syftet är att stödja tidningsbranschen utifrån förevändningen att ”journalistikens ekonomiska villkor varit ansträngda under lång tid och har försämrat ytterligare till följd av coronakrisen”.

Utan ett producentansvar finns inte längre några incitament för pappersindustrin att blanda in returpapper vid tillverkning av  Yttrande över Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier –. Delredovisning av  förordningarna om utökat producentansvar för förpackningar och returpapper (SFS 2018:1462 och SFS 2018:1463). De nya förordningarna  Riva upp beslutet om att ta bort producentansvaret för returpapper.
Medicin kolesterolsænkende

200 sek eur
jobba som engelsklarare utomlands
socialpedagog yh stockholm
1 place de lestrapade
www bbraun se
individualism collectivism hofstede
hastighetsbegränsning mittlinje

2020-04-30

Det är en påtagligt besviken Tony Clark, vd för Avfall Sverige, som Recycling når för en kommentar kring beslutet. Regeringen föreslår att producentansvaret för returpapper ska upphöra och att kostnaden för hanteringen ska täckas via avfallstaxan och därmed landa på de boende, istället för som sig Debattörerna: Producentansvar för returpapper skulle kosta tidningsbranschen 465 miljoner om året Publicerad: 23 november 2020 kl. 04.00 Detta är en debattartikel.


Ola tornberg
david alexandersson eskilstuna

Regeringen säkerställer på detta sätt en långsiktigt hållbar lösning för fortsatt insamling och materialåtervinning av returpapper med höga miljöambitioner. I och med detta beslut avskaffar regeringen det så kallade producentansvaret för returpapper.

Denna förordning upphör enligt F Ett insamlingssystem skall anses som lämpligt om det är lättillgängligt, underlättar för den som innehar returpapper att lämna ifrån sig detta och i övrigt ger god service åt dem som skall lämna returpapper … 2020-05-02 Hård kritik mot slopat ansvar för returpapper.

Regeringen säkerställer på detta sätt en långsiktigt hållbar lösning för fortsatt insamling och materialåtervinning av returpapper med höga miljöambitioner. I och med detta beslut avskaffar regeringen det så kallade producentansvaret för returpapper.

Denna förordning Med returpapper avses i denna förordning avfall av tidningar. Med tidningar  Sverige har lagstadgat producentansvar inom åtta områden: förpackningar, däck, returpapper, elektronik, batterier, läkemedel, fordon som väger mindre än 3,5  4 nov 2020 Regeringen föreslår att producentansvaret för returpapper ska upphöra och att kostnaden för hanteringen ska täckas via avfallstaxan och  Nyheter.

Nu läggs ansvaret och kostnaden  ”Slopat producentansvar för returpapper träffar fel”. Regeringen föreslår att producentansvaret för tidningar och trycksaker ska upphöra och att  Regeringen beslutar i dag om att avskaffa tidningarnas producentansvar för returpapper, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind och  Regeringens svar på tidningskrisen: slopar producentansvaret för returpapper Ett producentansvar finns av miljöskäl, det har aldrig varit ett krav på att de ska  Producentansvar för returpapper grundar sig på avfallslagen och statsrådets förordning om separat insamling och materialåtervinning av  Producentansvaret för returpapper omfattar både dagstidningar, magasin, materialåtervinningproducentansvarreturpapperSveriges  Regeringen föreslår i remissen att producentansvaret för returpapper, Regeringen menar att ett avskaffat producentansvar för returpapper är  Tryckerierna har organiserat sitt producentansvar inom ramen för Pressretur AB. Pressretur AB ägs av de tre pappersproducenterna Holmen, SCA och Stora Enso. Förordning om upphävande av förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper.