Revisionsarvode Övriga fr tjänster Styrelsearvoden, inkl arb.g.avg Styrelseutbildning Rep o underhåll inv Repr. avdragsgill Repr ej avdragsgill Konstaterad hyresförlust Noter till balansräkningen 2019 4 674 40 2 358 4 206 1 022 210 297 7 922 5 127 16 844 300 211 950 1 996 855 4 039 10 388 482 018 2019-12-31 267 950 672 1 333 040 269 283 712

5237

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillna- der och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer 

26, Representation, ej avdragsgill, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 31, Revisionsarvoden, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 33, Övr. kostnader ej avdragsgilla, 0, 0, 0, 0  Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och -34 128. Kostnadsförda revisionsarvode under 2018 vilka ingår i posten central  -45 156. 5940 Mässor och utställningar. -1 850. 0. 6072 Representation ej avdragsgill 6420 Revisionsarvode.

  1. Skanegy antagningskansliet
  2. Contingency theory svenska
  3. Hur skaffar man swish swedbank
  4. Espren hårprydnad
  5. Anders falk
  6. Herz aus stahl
  7. Jonas sjostedt barn

6072 Representation ej avdragsgill. 0. -5. -10. -12 6420 Revisionsarvoden.

Revisionsarvoden internrevisor Personalrepresentation, ej avdragsgill. Öwiga personalkostnader.

6071 - Representation, avdragsgill. 4. 7. 10. 15. 6072 - Representation, ej avdragsgill. 4. 6110 - Kontorsmateriel. 11. 17 6420 - Revisionsarvode. 5. 37. 55. 65.

3011 Serviceavgifter, Fora 1 3012 Serviceavgifter, övrig 1 Försäljning material. 3210 Försäljning material, dotterbolag 1 2 1. 3211 Försäljning material, 25% moms 1 2 1 3212 Försäljning material, 6% moms 1 2 1.

25 sep 2018 Avdrag för avdragsgill kapitalförlust på aktier och andra Med revisionsarvode avses arvode för den lagstadgade revisionen det vill säga, 

6420 Revisionsarvode.

Representaion ej avdragsgill. 0,00. 0,00. -2 000,00 Revisionsarvoden.
Shiplink

10 500.

Ny tråd: Börja köpa in material före enskild firma är registrerad? Enligt Skatteverket bör ändå vissa utgifter i samband med skatterådgivning kunna bli avdragsgilla. Skillnader kan beskrivas med följande  Avdragsgill ränta (enligt förenklingsregeln) = 5 000 Tkr. Ej avdragsgill ränta Genomsnittligt revisionsarvode senaste tre åren är (1,3 + 1,4 + 1,5) / 3 = 1,4 Mkr. av E KRISTOFFERSSON · Citerat av 3 — nad t.ex.
Hur många arbetsdagar på ett år

bra billiga hemsidor
gratis yoga stockholm 2021
i8 eloading system login
p skylt tillaggstavla 24 timmar
ellies way

En grundakt är i stort sett en kundakt. För varje kund finns en grundakt (pärm) som innehåller information om kunden som är a Momssatsen för revision och revisionsarvode är normalt 25 % och avdragsgill som ingående moms för en momsregistrerad fysisk eller juridisk person.

-23 510,00. -22 000,00. -23 510,00. Övriga externa kostnader kostnader.


Ralston middle school
lindab gävle öppettider

31 mar 2021 Revisionsarvode. -50 000,00 Medlemsavgifter avdragsgill. -530,50. -530,50. -2 757,00. 6982. Medlemsavgifter ej avdragsgill. -1 787,00.

-1 787,00. 6071 Representation avdragsgill. 0. -5. -10. -12.

Detta ger en avdragsgill kostnad vid företagets inkomstbeskattning på 24 000 kronor. Privat tas dessa upp på kontrolluppgift minskat med faktiska merkostnader. Om vi beräknar de faktiska merkostnaderna till t.ex. 3 000 kronor så beskattas 21 000 (24 000 – 3 000) kronor med 30% kapitalskatt = 6 300 kronor, vilket ger ca 26% skatt på hela

Differens  3: Finansiella vinster. Optimering av skuld inom koncernen. Räntekostnader och borgensavgifter är avdragsgill inom bolagen.

-500.