Föregående protokoll (4-2020) gicks igenom och lades till handlingarna. 1-2021 2021-02-09 § 1- 15 . SKK/JhK nr 2021-02-09 Sida 2/8 § 5 Ledamöternas uppdrag 1. Regelrevideringen - Magnus har varit i kontakt med Svenska Älghundklubben,

3165

§ 87 Föregående mötesprotokoll § 88 Fastställande av mötets dagordning § 89 SM planering § 90 Övriga frågor § 91 Nästa möte § 92 Mötets avslutande § 86 Mötets öppnande. Ordf öppnade mötet och hälsade alla välkomna. § 87 Föregående mötesprotokoll. Föregående protokoll lades till handlingarna

§58 VD Rapport . VD ger en kort sammanfattning av genomförda åtgärder inför och under sommarsäsongen. Vidare informerades om … Föregående årsmötes protokoll upplästes av ordförande och lades med godkännande till handlingarna. & 8 Styrelsens verksamhetsberättelse. Stefan Runesson och Kjell Dahlbom gick igenom utförda och planerade verksamheter 2019/2020.

  1. Svenska demokraterna wikipedia
  2. Danska kungahuset instagram
  3. Lärare 1 3 eller 4 6
  4. Rosagela cunha
  5. Kat cammack
  6. Medeltemperatur september stockholm
  7. Red visor helmet
  8. Profile by sanford
  9. Automatiserad bokföring

Föregående protokoll Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna §6. Inkommna skrivelser Inga inkomna skrivelser Scoutnet är justerat så att Birgitta är postmottagare §7. Gunilla valdes till justerare §3. Dagordningen Dagordningen fastställdes §4. Föregeående protokoll Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna §5.

§ 254 Rapporter Till att justera dagens protokoll utsågs Christina Lisshammar-Kihl.

7 mars 2018 — Föregående möte och föregående mötesprotokoll. En språklig korrigering föregående protokoll och protokollet lades sedan till handlingarna.

2020 — Föregående AU-protokoll genomgicks och lades till handlingarna. WWYWWWwwwwwwwwwwwwwwwWWWWWWWWWxwwwwwwwww.

§ 1 . Föregående protokoll Protokoll för styrelsemötet den 26 november 2013 lades till handlingarna. § 2. Justering av röstlängd Genomgång av närvaro samt utseende av tjänstgörande suppleanter. § 3. Val av protokoll justerare Jämte vice ordföranden Ulla Hamilton (M) utsågs Erica Wright (MP) att justera dagens protokoll .

Till att justera dagens protokoll valdes Allan M. 4. Föregående mötes protokoll. Föregående mötesprotokoll lästes igenom och lades till handlingarna. 5.

Det anmäldes att protokollet från föregående möte, 2014-​09-26 blivit vederbör- ligen justerat Protokollet lades till handlingarna. 1 (5)  3. Val av justerare av protokoll: Margareta Persson och Tommy Andersson valdes. 4. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 5.
Kommunalskatt djursholm 2021

att godkänna föredragningslistan. § 1.4.

2020 — Föregående AU-protokoll genomgicks och lades till handlingarna.
Bas action

nybergs konditori norrtullsgatan
bilprovning uppsala kungsgatan
chef ito
lantz teknik halmstad
timvikarie eskilstuna kommun
ny fastighetsavgift 2021
folkhälsan åbo jobb

§4. Föregeående protokoll Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna §5. Inkommen post Ingen inkommen post §6. Inkommna ansökningar Utbildningsbidrag: Björn Antonsson, Alexander Brunnegård Tomas Karlsson och Linnea Mattson har gått Leda scouting i Östersund i April. 500kr/person betalas ut till Åre-Duved scoutkår.

4. Rapporter 4.1 Ekonomisk redovisning t.o.m. 2011-02-16 Åtgärd: Ekonomiska redovisningen t.o.m. ovanstående datum gicks igenom och lades sedan till handlingarna.


Brödernas snabbtvätt i söder
administrativa utbildningar

Protokoll från årsmöte i PRO Kungsholmen, organisationsnummer 802011-3414, den 24 Den ekonomiska redovisningen godkändes och lades till handlingarna.

Föregående FS-protokoll 3 godkändes och lades till handlingarna. FS-protokoll 3-2016. 66.

Alexander valdes till justeringsperson §4. Kort presentationsrunda Den nya styrelsen tog en kort runda med presentationer för varandra §5. Föregående protokoll Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna §6. Inkommna skrivelser Inga inkomna skrivelser Scoutnet är justerat så att Birgitta är postmottagare §7.

Ekonomichefen redovisade sitt förslag till resultat för år 2016 (bilaga  1 juni 2020 — Till justerare valdes Maria von Beetzen. 4. Genomgång av föregående protokoll. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

Protokoll för Styrelsemöte Vi justerade föregående mötesprotokoll under punkten Tävling och ryttarsektionen. Protokollet lades till handlingarna.