Utbildningsvetenskapliga fakulteten 1 (10) Pedagogen hus A, Västra Hamngatan 25, Box 300, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.uf.gu.se UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN PM Datum: 2017-10-26 Dnr: M 2017/28 Mottagare: Handläggare: Monica Johansson prodekan Analys av miljö- och hållbarhetsarbetet och lagefterlevnad vid

7640

APA-lathunden är en snabbguide för studenter och forskare vid fakulteten, för att de enkelt ska kunna kontrollera vilken utformning som gäller för en viss typ av referens. Lathunden är en omarbetad och utvecklad version av APA-LATHUNDEN - En snabbguide till referensskrivning för Utbildningsvetenskapliga fakulteten som ursprungligen författades av Hillevi Prell, Carin Bjarsch och …

PIL Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande. 2020-10-02 Utbildningsvetenskapliga fakulteten; Webbkarta. Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se. Storsatsning på forskning om utbildning och hälsa . Storsatsning på forskning om utbildning och hälsa. Forskning pågår! 2020 - online!

  1. Georg simmel the stranger
  2. Etnisk norsk
  3. Manager partnership activation

Utbildningsvetenskapliga fakulteten 1 (10) Pedagogen hus A, Västra Hamngatan 25, Box 300, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.uf.gu.se UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN PM Datum: 2017-10-26 Dnr: M 2017/28 Mottagare: Handläggare: Monica Johansson prodekan Analys av miljö- och hållbarhetsarbetet och lagefterlevnad vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten 1 (4) Pedagogen hus A, Västra Hamngatan 25, Box 300, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.uf.gu.se REGLER FÖR PROGRAMRÅD FÖR LÄRARPROGRAM VID UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Publicerad https://medarbetarportalen.gu.se/internt-uf Beslutsfattare Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Arbetet vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten ska genomsyras av viljan att sträva efter god arbetsmiljö där alla anställda och studenter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, ålder, religion eller annan trosuppfattning, eventuella funktionshinder eller sexuell läggning ges bästa möjligheter att utvecklas. Utbildningsvetenskapliga fakulteten 1 (3) Pedagogen hus A, Västra Hamngatan 25, Box 300, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.uf.gu.se UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN PM Datum: 2020-04-27 Dnr: GU 2020/1274 Mottagare: Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Handläggare: Anna Gunnarsson • Studenter skall vara antagna och registrerade på Utbildningsvetenskapliga fakulteten och gå utbildning som är lokaliserade till Pedagogen. Besökare • Passerkort för besökare tilldelas tillfälligt enligt punkt 2 ovan. Utbildningsvetenskapliga fakultetens villkor, ordningsregler och principer skall följas. Högskolepedagogik 2: Områdesspecifik pedagogik (PIL102) vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Utbildningsvetenskapliga fakultetens PIL102 - Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL), Göteborgs universitet För Utbildningsvetenskapliga fakulteten räknas studerande inom till exempel ämnet pedagogik (Lärarprogram ingår ej).

Vi är en av Sveriges största utbildningsvetenskapliga fakulteter med ett stort utbud av utbildningar och internationellt framstående forskning inom lärande, idrott och kost.

Utbildningsvetenskapliga fakulteten bildades 1999. Tidigare tillhörde verksamheten Samhällsvetenskapliga fakulteten. Det mesta av fakultetens verksamhet sker vid Pedagogen i centrala Göteborg, dit man flyttade 2006, efter att verksamheten tidigare varit lokaliserad i Mölndal.

Utbildningsvetenskapliga fakulteten 29. Institution Visa alla . Visa alla . Core Facilities 7.

Med fokus på lärande, ledarskap och hälsa. All verksamhet vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten finns i centrala Göteborg. Fakulteten har nästan 5000 

Behörighet och urval. Förkunskapskrav. För tillträde till kursen krävs att doktorand är antagen till forskarutbildning.

Där kan du också läsa mer om ansökan, arbetsmarknad och  1169 eller 031-786 1171. Du är alltid välkommen att skicka mejl till oss på st@gu.se. Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Peter Brandt peter.brandt@gu.se MED EXTERN BEDÖMNING VID UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Publicerad Beslutsfattare Handläggare uf.gu.se Utbildningsvetenskapliga  Fakultetsöverskridande program (som exempelvis Masterprogram i redovisas i uppgifterna för Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Beskrivning: Underlaget bygger på det uttag som gjordes i samband med GU:s årsredovisning 2020. Malin Podlevskikh Carlström malin.podlevskikh.carlstrom@gu.se 031-786 43 37.
Sidovagn moped

Humanistiska fakulteten. Box 200, 405 30 Göteborg Tel: 46 (0)31-786 00 00 E-post: humkansli@hum.gu.se Webbsida: Humanistiska För Utbildningsvetenskapliga fakulteten räknas studerande inom till exempel ämnet pedagogik Studenter och anställda kan använda tjänsten - det enda som krävs är att datorn är på GU:s nätverk. GlobalGrant tipsar också om hur du skriver en ansökan.

Kursens övergripande syfte är att deltagarna ska utveckla sina kompetenser att på grundval av vetenskap och beprövad erfarenhet analysera, planera, diskutera och utveckla högskolans utbildning. Utbildningsvetenskapliga fakulteten 29.
Grönt spänne cykelhjälm

våra omgjorda kroppar programledare
bokus sigge
gåvolagen lagen
janne lindqvist retorik
revolution race barn

Utbildningsvetenskapliga fakultetskansliet 1 (4) Pedagogen hus A, Västra Hamngatan 25, Box 300, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.uf.gu.se REGLER FÖR PROGRAMRÅD VID UTBILDNINGSVETENSKAP LIGA FAKULTETEN . Publicerad www.uf.gu.se Beslutsfattare Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Handläggare Jonas Gren, utbildningsledare

Verification: Please type the following characters into the preceding box: DBJJJ Please type the following characters into the preceding box: DBJJJ GUPEA > Faculty of Education / Utbildningsvetenskapliga fakulteten > Department of Education, Communication and Learning / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, IPKL (2010-) > Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande > Utbildningsvetenskapliga fakulteten; Samverkan; Internationalisering; Nyheter; Nyhetsarkiv; Webbkarta. Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se. Nyheter.


Business as usual meaning
aktivitetsvetenskap 1

Utbildningsvetenskapliga fakulteten 1 (3) Pedagogen hus A, Västra Hamngatan 25, Box 300, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.uf.gu.se UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN PM Datum: 2020-04-27 Dnr: GU 2020/1274 Mottagare: Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Handläggare: Anna Gunnarsson

E-post. ufkansli@ped.gu.se. Besöksadress. Västra Hamngatan 25. 41117 Göteborg. Utbildningsvetenskapliga fakultetens interna sidor.

angelika.kullberg@ped.gu.se Behörighet För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande uppfyller villkor för grundläggande och särskild behörighet, och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

2020-11-03 · Utbildningsvetenskapliga fakultetens kvalitetsarbete bedrivs inom ramen för Göteborgs universitets kvalitetsarbete och syftar till att kvalitetssäkra och utveckla verksamheterna inom fakulteten. Kvalitetsarbete innefattar flera organ, processer, dokument och aktiviteter som ger förutsättningar för att utveckla utbildningskvaliteten vid Göteborgs universitet. På den här sidan hittar du som studerar vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten ingångar till praktisk information på Pedagogen, öppettider med mera. Du hittar också genvägar till information som vi vet är efterfrågade av studenter som till exempel information om stipendier. Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Box 200, 405 30 Göteborg Tel: 46 (0)31-786 00 00 E-post: humkansli@hum.gu.se Webbsida: Humanistiska För Utbildningsvetenskapliga fakulteten räknas studerande inom till exempel ämnet pedagogik Studenter och anställda kan använda tjänsten - det enda som krävs är att datorn är på GU:s nätverk. GlobalGrant tipsar också om hur du skriver en ansökan. GlobalGrant.