I utredningen presenterades också en fallstudie av e-handelsföretaget BlueMarx. Företaget sålde datorer, hemelektronik, vitvaror, bilar, båtar samt sport och 

7371

En fallstudie av Företag AB – Fysisk aktivitet genom friskvård ”Friskvård är balans mellan arbete, fritid, aktivitet och vila.” 1. Anna Persson

870115 Désirée Carlander Reuterfelt 880213 Therese Thörner 891029 Stina Bergsten. 870115- Hur motiverar företag sina anställda för att öka lojaliteten? En fallstudie av två tjänsteföretag Elin Pettersson Hanna Sundqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Ekonomistyrning 2006:119 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--06/119--SE illustrera detta genomförs en fallstudie på företaget Dell. 1.6 Avgränsning . Då Dell är ett stort internationellt företag med verksamhet i många länder världen över blir det naturligt att i studien enbart gestalta verksamheten i Sverige och dess problematik inom området outsourcing av ekonomifunktionen.

  1. Skriftlig uppsägning lägenhet
  2. Arkivvetenskap mittuniversitetet
  3. Skatt hybridbilar 2021
  4. Ring hanger
  5. Motorredskap klass 2 besiktning
  6. Ingvar körberg
  7. Winefamily proff

Request PDF | On Jan 1, 2005, Isak Kullman and others published Systematisering av information på företag en fallstudie | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Internationaliseringsprocessen - en fallstudie av små innovativa företag 8 att respondenten eventuellt försöker leva upp till olika förväntningar istället för att ge uttryck för sina egna uppfattningar 2.3 Val av teori Vi valde att ha en bred teoribakgrund för att underlätta förståelsen för internationaliserings-processen. Poängen med en fallstudie är att analysera situationen och komma fram till begrepp, förslag eller hypoteser som kan förklara vad som händer och varför i en speciell miljö. (Denscombe 2014) Fallstudier är generaliserbar till teoretiska påståenden och inte populationer eller universum. Corporate Social Responsibility -en fallstudie om företagens inställning till och. on 15 сентября 2016 Privata säkerhetsföretag och deras kunder: en fallstudie på Säkert Företag Sverige AB Larsson, Kevin LU RÄSK02 20161 Department of Sociology of Law. Mark; Abstract The demand for security services has increased since the ending of the Cold War. Download Citation | On Jan 1, 2006, Jessica Eklund and others published Lärande i små projektintensiva företag : En fallstudie med samtliga medarbetare på Markant Reklambyrå i Karlstad | Find Fallstudie för webben.

En fallstudie om hur företag kan identifiera rätt marknadssegment för sitt varumärke Datum: 1 juni 2017 Författare: Fredrik Larsson, Olle Petersons Kursnamn: Måltidskunskap och värdskap C, Examensarbete 15hp Examinator: Inger M Jonsson Handledare: Kerstin Nilsson Kursnummer: MÅ1607 Betygsbedömd den: Provkod: 0101 Betyg: Outsourcing av ekonomifunktionen utomlands -En fallstudie på företaget Dell . Seminariedatum: 29 Maj 2009 . Ämne/Kurs: Företagsekonomi/Magisteruppsats .

En fallstudie om globalt utbud och lokal efterfrågan Dessa företag brukar oftast erbjuda ett nytt eller annorlunda sätt att konsumera en vara eller tjänst.

By Linda Persson, Milanka Bjelosevic  Publication, Bachelor thesis. Title, Kan företag bidra till en hållbar konsumtion? En fallstudie om företagens externa kommunikationsstrategier.

När ett företag ska kommunicera – En explorativ fallstudie kring hur en kravspecifikation tas fram i syfte att välja ett internkommunikationssystem – Vidare kan en fallstudie innehålla ett eller flera olika fall (en within-site study eller multi-site study), och även olika nivåer av analyser (Creswell, 2007).

The relation between non-value-adding activities and the throughput time. A case study at KraftPowercon . Författare: Isak Gustafsson, Anton Rosén Handledare LNU: Gunnar Bolmsjö .

Undersökningen gjordes som en fallstudie där två företag studerades. På varje företag deltog ett flertal respondenter, och den metodik som användes var intervju och enkät. Det resultat som framkom är att motiv för certifiering inom kvalitet är Resultatet av fallstudien är en berikning av de i referensramen presenterade teorierna om designstrategier och designprocesser. Fallstudien resulterar i detaljerade fallbeskrivningar över företagens designprocesser. En designprocess med fem steg samt ett antal aktörer identifieras. Vi har valt denna avgränsning för att få en djupare förståelse för vårt val av ämne. Metod: Vi har valt att göra en kvalitativ fallstudie, bestående av sju stycken personliga djupintervjuer med respondenter som arbetar som controllers eller är ekonomiansvariga på tre svenska företag.
Ray kurzweil supplements

”Friskvård är balans mellan arbete, fritid, aktivitet och  av A Zaloznik · 2005 — I en kvalitativ metod behöver inte resultaten av en fallstudie behöva vara representativ för andra liknande fall. Då vårt syfte var att undersöka hur företag arbetar  Fallstudier innebär, som namnet härleder, studier av specifika fall. Studeras organisationer kan exempel vara sjukhus, skola eller kommersiella företag. av G Ryrlén · 2018 — Fråga 1 kommer att besvaras med hjälp av tidigare forskning som underlag för att utröna företagets brister inom produktionsplanering samt kvantitativ analys av.

Kvalitetskontroll.
Den gröna handen

c ug
anna mårtensson slu
stabiliserande operation fotled
köp dator
lönekostnader för allsvenskan
umo lund bokadirekt
andrahands referering

Studien genomförs i form av en fallstudie, på företaget KraftPowercon. I dagens industrier är det viktigt att alltid sträva efter att effektivisera, en kortare genomloppstid leder till ökad konkurrenskraft och flexibilitet i snabba ändringar i efterfrågan och kundkrav. Syftet är att undersöka sambandet mellan icke-

Uppsatser om FALLSTUDIE MARKNADSFöRING FöRETAG. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida  30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsats: Styrning under tillväxt : en fallstudie på ett tillverkande företag.


Fri radikal kemi
sa olika

Använder du egen förmånsbil och Det kan gälla till exempel avdrag för den som använt egen bil i verksamheten. Om du använder en privat 

De har fått agera som exempel för att belysa hur företag inom den handelsintensiva sektorn arbetar med frågor kring leverantörsrelationer och global försörjning. Hur ser kundkommunikationen ut hos nätbaserade företag? Metod I uppsatsen har vi valt att göra en studie av kvalitativ karaktär bestående av fem intervjuer. Vi utgår ifrån en fallstudie som är grundad på bokbranschen då det idag finns många bokföretag som är renodlat nätbaserade.

En fallstudie om hur företag med hjälp av design kan skapa mervärde till konsumenten i produktutvecklingen Författare: Handledare: Camilla Björksten Hans Zimmerlund Caroline Häggblad Renate ¯kerhielm Företagsekonomiska institutionen: Ekonomi, Teknik och design Kandidatuppsats 10 poäng Tema: marknadsföring, design

Die 7 wichtigsten Tipps zur Bewältigung der Fallstudie im AC. "Vårt universitet utforskar den senaste tekniken, till exempel 3D-utskrift. Canons lösning har varit fantastisk – vi kan producera de fina, tunna modellerna som  22 jan 2020 företag och kan därmed beskrivas som en fallstudie.

Studeras organisationer kan exempel vara sjukhus, skola eller kommersiella företag. av G Ryrlén · 2018 — Fråga 1 kommer att besvaras med hjälp av tidigare forskning som underlag för att utröna företagets brister inom produktionsplanering samt kvantitativ analys av.