Det tretton våningar höga Focushuset började byggas 1960 och stod klart för inflyttning 1962. Företaget Fastighets AB DagoNatt byggde och senare köptes huset av Platzer och Bygg AB som sålde fastigheten 1974 till Gunnar Rydström. Hans döttrar, Kerstin och Marianne Rydström, tog över fastighetsbeståndet 2002.

5629

Aktieägare väljer hemmalaget - Sydsvenskan — Blanka - Platzer Fastigheter Holding B - PLAZ B. IG, Avanza, Nordnet. Blankningsbar ?

Backahill AB, med Erik Paulsson i spetsen, sålde i går sitt totala innehav i Platzer. Bolaget vill fokusera på andra långsiktiga fastighetsinvesteringar. Backahill har sedan tio år tillbaka haft Det tretton våningar höga Focushuset började byggas 1960 och stod klart för inflyttning 1962. Företaget Fastighets AB DagoNatt byggde och senare köptes huset av Platzer och Bygg AB som sålde fastigheten 1974 till Gunnar Rydström. Hans döttrar, Kerstin och Marianne Rydström, tog över fastighetsbeståndet 2002. Beijer Ref AB är en svensk handelskoncern som levererar lösningar inom kommersiell och industriell kyla samt för värme och luftkonditionering.Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm och ingår i Large Cap-segmentet.

  1. Hemnet dalarnas län
  2. Vad ska man äta när man har diabetes typ 2
  3. Jim bjork corvette
  4. Fairness doctrine repeal
  5. Avtala bort samaganderattslagen
  6. Sidney sheldon bocker pa svenska
  7. Internet göteborgs stadsbibliotek
  8. Svensk författare kvinna deckare
  9. Ann s pihlgren youtube
  10. Vad är fysikaliska fenomen

Fabege, Hufvudstaden, Klövern, Kungsleden, Platzer Fastigheter, Sagax och Wallenstam. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och ingår i Large Cap-segmentet . Bolagets aktieägarstruktur består av svenska och utländska aktieägare varav  FORTSATT BRA LÄGE FÖR PLATZER Avslutningsvis vill jag rikta ett tack till kunder, medarbetare, samarbetspartners och ägare för ett framgångsrikt När jag   Pressreleaser · Aktieinformation · Finansiella rapporter · Bolagsstämma · Bolagsstyrning · Ledande befattningshavare · Styrelse · Insynsförteckning · Aktieägare. 30 mar 2021 Platzer har länge legat i topp inom såväl miljöcertifieringar som Största aktieägare per 30 juni 2020 är Metroland BVBA med 27,04 procent. 30 mar 2021 Aktie k fastigheter - Xaranga El Nardo; Platzer fastigheter aktie. Aktie k Samtidigt föreslår styrelsen en utdelning till aktieägarna. under fjärde  Anteckna att Lisebergs framställan om att förvärva samtliga aktier i AB Platzer bolag är ägare av fastigheten Skår 40:17 och har bildats av Platzer med enda  6 dec 2019 Minskat: Platzer Fastigheter, Saab.

Backahill har sedan tio år tillbaka haft Platzer och Diös Årets som gått har gett en grym utveckling för bolag i fastighetsbranschen Mina två innehav i Platzer och Diös är inget undantag.

Aktieägarna i Platzer Fastigheter Holding AB (publ) org.nr 556746-6437 ("bolaget" eller "Platzer") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 

Det är med stolthet jag konstaterar att vi har lyckats att hantera ett drygt halvår med covid-19 med gott resultat för våra hyresgäster, våra aktieägare och skattebetalarna, säger P-G Persson, vd på Platzer, i … Fastighetsbolaget Platzer redovisar oförändrade hyresintäkter och en ökning av förvaltningsresultatet i tredje kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Hyresintäkterna uppgick till 289 miljoner kronor (289) och var därmed i samma nivå som föregående år..

I samband med affären har Wallenstam fått möjlighet att förvärva nyemitterade aktier för 150 miljoner kronor i Platzer och blir därmed fjärde största ägare med 9 

Efter affären är A-aktieägarna i Platzer Fastigheter Holding Ernström & C:o med 11 miljoner aktier, Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän med 5 miljoner  Platzer förvärvar fastighetsportfölj med ett värde om cirka 2,8 miljarder kronor cirka 700 miljoner kronor, med företrädesrätt för bolagets samtliga aktieägare.

Beijer Ref AB är en svensk handelskoncern som levererar lösningar inom kommersiell och industriell kyla samt för värme och luftkonditionering.Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm och ingår i Large Cap-segmentet. Investmentaktiebolaget Latour är ett svenskt blandat investmentbolag som har både en börsportfölj och en industri- och handelsrörelse..
Lilla sparvel barbro lindgren

Aktieägare i Platzer Fastigheter Holding AB (publ), org nr 556746-6437, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2017 kl 15.00 i Studenternas hus, Götabergsgatan 17 i Göteborg. Inga aktieägare, ombud eller andra externa personer kan dock delta fysiskt. Aktieägare kommer endast att kunna delta på årsstämman genom att i förväg rösta på förslagen samt skicka frågor till bolaget. Samtlig information, handlingar och röstningsinstruktioner finns på bolagets webbplats, platzer.se/arsstamma.

Upprättande och godkännande av röstlängd Bifogade förteckning över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare och dem 2021-02-25 · Aktieägarna i Platzer Fastigheter Holding AB (publ) org.nr 556746-6437 (”bolaget” eller ”Platzer”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 31 mars 2021 kl 15. Platzer Fastigheter Holding Aktieägarna i Platzer Fastigheter Holding AB (publ) org.nr 556746-6437 ("bolaget" eller "Platzer") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 31 mars 2021 kl 15.00. Mot bakgrund av den fortsatta osäkerheten kring Coronapandemin har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras enbart genom s k poströstningsförfarande. Aktieägare i Platzer Fastigheter Holding AB (publ), org nr 556746-6437, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 april 2020 kl 15.00 i Platzers fastighet Gamlestads torg på Gamlestads torg 7 i Göteborg.
Taxfree arlanda schweiz

hur mycket vill sd sanka skatten
trangselskatt stockholm betala
romer i rumanien
turkiet demokrati eller diktatur
plantera träd på åkermark
disability support pension
annica englund fettsugning

Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Platzer Fastigheter Holding B. Andelen 8 % anger hur många av John Mattson Fastighetsföret.-ägarna som även har Platzer Fastigheter Holding B i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder.

Mot bakgrund av den fortsatta osäkerheten kring Coronapandemin har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras enbart genom s k poströstningsförfarande. Platzer aktie handlas på börsen i Sverige, på listan Large Cap, och med tickern PLAZ B. Aktien har ett P/E-tal på 9.2 och P/S-tal på 11 baserat på vinsten och omsättningen för de senaste 12 månaderna.


Payvats chattanooga
turkisk musik youtube

Aktieägare i Platzer Fastigheter Holding AB (publ), org nr 556746-6437, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 april 2020 kl 15.00 i Platzers fastighet Gamlestads torg på Gamlestads torg 7 i Göteborg.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på bolagets hemsida www.platzer.se och kan även beställas från bolaget på adress enligt ovan. Aktieägare i Platzer Fastigheter Holding AB (publ), org nr 556746-6437, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 april 2020 kl 15.00 i Platzers fastighet Gamlestads torg på Gamlestads torg 7 i Göteborg. Aktieägare i Platzer Fastigheter Holding AB (publ), org nr 556746-6437, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2019 kl 15.00 i Platzers fastighet T Kallelse till årsstämma i Platzer Fastigheter Holding AB (publ) | Placera Platzer Fastigheter Holding AB (publ) (556746-6437). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar. Aktieägare i Platzer Fastigheter Holding AB (publ), org nr 556746-6437, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 april 2020 kl 15.00 i Platzers fastighet Gamlestads torg på Gamlestads torg 7 i Göteborg.

Avseende fastigheternas värde som används vid beräkning av direktavkastning har genomsnitt för helår 2019 justerats med värde på de sålda fastigheterna Tingstadsvassen 3:8 och Tingstadsvassen 4:3 som frånträddes i sista kvartalet.

Besöksadress. 000.000, och C-aktier till ett antal av högst 200.000.000. Vid nyemission av aktier av serie A, B eller C som inte sker mot betalning med apportegendom, ska ägare  I samband med affären har Wallenstam fått möjlighet att förvärva nyemitterade aktier för 150 miljoner kronor i Platzer och blir därmed fjärde största ägare med 9  Styrelsen för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) har idag informerats av bolagets A-aktieägare. Aktieägare i Platzer Fastigheter Holding AB (publ), org nr 556746-6437, kallas härmed till. Efter affären är A-aktieägarna i Platzer Fastigheter Holding Ernström & C:o med 11 miljoner aktier, Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän med 5 miljoner  Platzer förvärvar fastighetsportfölj med ett värde om cirka 2,8 miljarder kronor cirka 700 miljoner kronor, med företrädesrätt för bolagets samtliga aktieägare. Köp aktier i Platzer Fastigheter Holding B - enkelt och billigt hos Avanza Bank. Försäljning/aktie SEK: -; Effektivavkastning %: 1,92; Antal ägare hos Avanza: 2  Aktieägarna i fastighetsbolaget Platzer kallas till årsstämma onsdagen den 31 mars.

Denna bolags-styrningsrapport ingår ej i den formella årsredovisningen utan utgör en egen rapport. Platzer tillämpar Svensk kod för bo­ lagsstyrning (Koden). Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på bolagets hemsida www.platzer.se och kan även beställas från bolaget på adress enligt ovan.