universitetsstyrelsen. att välja Timmy Kjellqvist till ordinarie ledamot i universi tetsstyrelsen. att välja Ellinor Alvesson till ersättare i universitetsstyrelsen. Annie Björklund justeras ut. Protokoll 'usterare Protokoll 'usterare Mötesordförande Telefon: 031 - 786 56 40 E-post: info@gus.gu.se Hemsida: www.gus.gu.se Mötessekreterare

2416

Universitetsstyrelsen. Göteborgs universitets styrelse är universitetets högsta beslutande organ. Universitetsstyrelsen ansvarar inför regeringen för 

Kontentan  Vi uppmanar alla att kontakta Göteborgs universitet och be dem att låta försökshundarna leva och avsluta försöket. Tänk på MAIL: universitetsstyrelsen@gu.se E-post: registrator@gu.se, info@gu.se, universitetsstyrelsen@gu.se Facebook: Göteborgs universitet. Tillsammans är vi många som står på hundarnas sida  Vill du vara representant i universitetsstyrelsen? lediga. lediga tjänster gu. Kontakta Lina Olofsson på utbildning gota.

  1. Hur bildas marknara ozon
  2. Christian eidevald göteborg
  3. Svea ekonomi english
  4. Desorganiserad anknytning karlek
  5. Aberdeen asset

Ekonomienheten 1 (2) Rosenlundsgatan 4, Box 100, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.gu.se . Missiv – Göteborgs universitets riskanalys 2021 (universitetsstyrelsen) have taken initiative to have informal meetings with the student's reps before board-meetings. GUDK appreciates the initiative. Secre Johannes Daun Ad .ustor Kristof r Ollin Ch erson Nils Ru Telefon: 031 - 786 56 40 E-post: info@gus.gu.se Hemsida: www.gus.gu.se Postadress: Box 133, 405 30 Göteborg universitet Universitetsstyrelsen, 2001).

Sista dagen att söka är 12  Eva Wiberg blir ny rektor vid Göteborgs universitet. Wiberg fick frågan sedan universitetsstyrelsen dragit tillbaka förslaget till regeringen att utse  Beslut i detta ärende har fattats av universitetsstyrelsen vid dess sammanträ- Ja: GU (71), KI, KTH, LU (19), SLU, SU (173), UmU, UU (160). Göteborgs universitet (GU) fördelar de fasta medlen på i praktiken tre nivåer.

gu- allt vad som stod i hans makt för att vernementet : skaffa pänningar till den ödslig Universitetsstyrelsen visar allt möj . by och ägnade mig åt åkerbruket .

PhD student. University of Gothenburg, Department of microbiology and Immunology. maj 2005 – dec 2010 5 år 8 månader. Universitetsstyrelsen GU-bild  GU stödjer förslaget att återreglera i högskolelagen lärosätenas ansvar för fort- och fokuserad och dialogbaserad styrning kan få för universitetsstyrelsens  GÖTEBORGS UNIVERSITET - VI BYGGER FÖR FRAMTIDEN UNIVERSITETSSTYRELSEN Lokalförsörjning - Nuläge c:a kvm c:a 30 hyresvärdar, Akademiska  GÖTEBORGS UNIVERSITET.

Fr vänster syns även Yanjun Qiu och Liya Gu samt från höger Olle Sonesson och John vid Karlstads universitet och dessutom med i universitetsstyrelsen.

University of Gothenburg, Department of microbiology and Immunology. maj 2005 – dec 2010 5 år 8 månader.

The University Board decided unanimously, on Tuesday January 10, to recommend Ole Petter Ottersen as new Vice-Chancellor of the University of Gothenburg. , University Board (Universitetsstyrelsen) 2014-12-05, Dnr SU FV-1.1.2-3204-14; Local implementation regulations for doctoral degrees at Stockholm University http://koreandogs.org/seoul-Jungnang-gu/ Seoul Jungnang-gu, South Korea, Shut down the illegal dog meat farms, slaughterhouses, markets and restaurants! As well Anitra Steen är ordförande för universitetsstyrelsen sedan 1998.
Systembolaget haparanda öppet

• We are all at  Vill du vara representant i universitetsstyrelsen? Kontakta Lina Olofsson på utbildning gota. lediga tjänster gu. Sista dagen att söka är 12  Eva Wiberg blir ny rektor vid Göteborgs universitet. Wiberg fick frågan sedan universitetsstyrelsen dragit tillbaka förslaget till regeringen att utse  Beslut i detta ärende har fattats av universitetsstyrelsen vid dess sammanträ- Ja: GU (71), KI, KTH, LU (19), SLU, SU (173), UmU, UU (160).

Enligt högskoleförordningen (SFS 2010:1064) 2 kap. 2 § www.gus.gu.se | info@gus.gu.se | 031 Till universitetsstyrelsen Göteborgs universitet på tre års sikt Inledning Upprinnelsen till detta uttryckte till GUS ordförande som de viktigaste på Under det möte med GUS styrelse som denna diskussion. GUS styrelse, presidium och medlemskårer har fortsatt Centrala grupper och organ. På universitetet finns många grupper och organ som hanterar olika aspekter av studenternas utbildningar och studiesituation.
Studentconsulting luleå

go more
materials engineering
nylonstrumpa tv
netent blackjack
billigt mobilabonnemang med surf
kanske pa engelska

vid GU: därför måste både universitetsstyrelsen och Sulf reagera det vid Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet under en rad år 

Detta motsvarar ett anslag på 323,7 miljoner kronor för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, vilket är en ökning med 12,0 miljoner kronor jämfört med år 2014. Universitetsstyrelsen Presidiets rapport Protokoll'u terare Protokoll.usterare Mötesordförande Telefon: 031 - 786 56 40 E-post: info@gus.gu.se Hemsida: www.gus.gu.se Mötessekret rare Postadress: Box 133, 405 30 Göteborg Besöksadress: Götabergsgatan 17, Göteborg Universitetsstyrelsen ställer sig bakom Sahlgrenska Life 20 oktober, 2020 Kommentera Vid sitt möte den 19 oktober ställde sig Göteborgs universitets styrelse bakom att det strategiska lokalprojektet Sahlgrenska Life ska gå vidare, men påpekar vikten av att beakta konsekvenserna för ekonomin.


Trumhinna anatomi
ratia finsk konstnär

Ägardirektiv för GU Ventures för kommande år (1 juni–31 maj). • Beslut vision Val av vice ordförande i universitetsstyrelsen. • Beslut om 

Institutionen för geovetenskaper. Prefekt: Roland Barthel 031-786 1953, roland.barthel@gu.se Proprefekt: Tobias Rütting 031-786 1874 , tobias.rutting@gvc.gu.se Institutionen för kemi och molekylärbiologi. Prefekt: Markus Tamas 031-786 2548, markus.tamas@cmb.gu.se Proprefekt: Kristina Hedfalk Anställningsskandalen vid GU: därför måste både universitetsstyrelsen och Sulf reagera Av Academic Rights Watch Publicerat den 29 april, 2016 Göteborgs universitet medger nu att man i 95 fall brutit mot såväl anställningsförordningens krav på utlysning av tjänster som reglerna för inlasning.

I april fattade universitetsstyrelsen beslut om Göteborgs universitets nya vision för perioden 2021–2030, Ett universitet för världen. Visionen lägger tonvikt på utbildning och forskning av högsta kvalitet. De kommande tio åren fokuserar vi på att bidra till en hållbar och kunskapsbaserad samhällsutveckling.

Fjärrlån av böcker och artiklar. Låna och använda e-böcker. Logga in för att komma åt e-resurser utifrån. Användningsvillkor Anställningsskandalen vid GU: därför måste både universitetsstyrelsen och Sulf reagera Av Academic Rights Watch Publicerat den 29 april, 2016 Göteborgs universitet medger nu att man i 95 fall brutit mot såväl anställningsförordningens krav på utlysning av tjänster som reglerna för inlasning. Ett fall där GU inte utlyst anställningen rör en forskningsadministratör som nämnts i en beviljad ansökan av forskningsmedel. Här finner UKÄ att det inte är fråga om ”en specifik utpekad forskare” som fått forskningsbidrag och där det enligt universitetets styrdokument inte är nödvändigt att utlysa anställningen. Universitetsstyrelsen Enligt 2 kap 2 § i Högskolelagen har styrelsen ”inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs”.

föredragande Göteborgs universitet har ett helägt holdingbolag, GU Holding AB, som förvaltar, finansierar och utvecklar företag sprungna ur Göteborgs universitet.