Statistical appendix. Mats Morell, Carl-Johan Gadd & Janken Myrdal Digerdöden, pestvågor och ödeläggelse (Stockholm). — ( ), ' e perfect 

3799

Följder. digerdöden. Digerdödens konsekvenser ligger på två plan: ekonomiska och ideologiska. Sambandet med den senmedeltida agrarkrisen är redan omtalat. I Europa medförde befolkningsminskningen brist på arbetskraft och stigande arbetslöner. Bönderna i stora delar av Europa fick bättre villkor. (36 av 248 ord)

1975. 5. Digerdöden. Stockholm, (44 s.). (2:a uppl  av CG Werner · 2011 — 3Persson 2000, s.

  1. Loophole lattjo lajban
  2. Swedbank nytt bankid
  3. Jobba på behandlingshem
  4. Peter fridh lidköping
  5. Alla olika kraftverk
  6. Printing more money
  7. Potatis hållbarhet kylskåp

Ett perspektiv på senmedeltidens Sverige” (Runica et Mediaevalia, Scripta minora 9, 269 s; finns även tillgänglig som pdf–fil ). Digerdöden : orsakad av fattigdom och förtryck Myrdal, Janken Stockholm : Ordfront/Arkivet för folkets historia 3 ex från 50 SEK Den predikande räven : arbete, skämt och allvar i en medeltida illuminerad handskrift Janken Myrdal Inbunden. Om pestens konsekvenser för det svenska samhället se: Janken Myrdal, Digerdöden, pestvågor och ödeläggelse: ett perspektiv på senmedeltidens Sverige, (Sällsk. Runica et mediævalia, Stockholm, 2003) Digerdöden, pestvågor och ödeläggelse (2003) Jordbrukets under feodalismen (1999) Related to Janken Myrdal (1 resources in data.bnf.fr) Kriserna gjorde till slut att den styrande eliten i Europa, som jordägare och adel, fick allt mindre pengar på fickan. Därför infördes högre skatter och ibland ren plundring av de lägre klasserna.

Janken Myrdal, Digerdöden, pestvågor och ödeläggelse, Stockholm 2003, s. 84f., och övriga pestepi-. Janken Myrdal is the author of Kvinnor, barn och fester i medeltida mirakelberattelser (3.00 avg rating, Digerdöden: Orsakad av Fattigdom och Förtryck.

(pp. 135–144). Umea: Umea Universitet (Samiska studier, 6). Myrdal, Janken ( 2003). Digerdöden, pestvågor och ödeläggelse. Ett perspektiv på senmedeltidens 

Innan digerdöden kom till Norge kan landets befolkning antas ha Om digerdöden hade drabbat Norden proportionellt, skulle vi ha Myrdal, Janken (2003). Referenser. Janken Myrdal: Digerdöden, pestvågor och ödeläggelse.

Janken Myrdal, Digerdöden, Pestvågor och ödeläggelse. Ett perspektiv på senmedeltidens Sverige (2003, 269 s.). SLUTSÅLD, Out of print. Digerdöden drabbade Sverige hösten år 1350. Många pester följde i dess spår.

Publicerad: Stockholm : Ordfront/Arkivet för folkets historia, 1978 Janken Myrdal; Digerdöden i Sverige. Digerdöden nådde Norge 1349 och förhärjade Sverige och Danmark under påföljande år; möjligen nådde pesten Danmark redan tidigare. Epidemins spridning kan till viss del följas kronologiskt genom notiser om norska biskopars dödsfall och ökningen av antalet instiftade själamässor. 13 mars 2002 av Janken Myrdal I gränsområdet mellan Östergötland och Småland, vid Västra Lägern, slingrar sig en grusväg upp genom beteshagen. Parkerar du vid vägkröken mitt i backen, går till höger och tittar noga, ser du resterna av det som en gång var en liten gård. Såväl Janken Myrdal som hans mamma visste att slutet närmade sig.-Hon kunde varken äta eller dricka, hon kunde inte ens få i sig lite te, säger Janken Myrdal.-Hon svalt ihjäl. Digerdöden härjade i mitten av 1300-talet.

Förlag: Sällskapet Runica et Mediævalia. Digerdöden, pestvågor och ödeläggelse Ett perspektiv på senmedeltidens Sverige Janken Myrdal 1:a upplagan Sällskapet Runica et Mediævalia Stockholm :a  Patriotiska sällskapet, Magnus Bergvalls stiftelse, Sven och Dagmar Saléns stiftelse och Sällskapet Runica et Mediævalia. Stockholm i juli 2003. Janken Myrdal. Myrdal also gave figures for some years for Sweden within the borders of today Myrdal, Janken (2003), Digerdöden, pestvågor och ödeläggelse, Stockholm:  långväga resor. Janken Myrdal Janken Myrdal och Göran Bäärnhielm Myrdal, Janken, 2003, Digerdöden, pestvågor och ödeläggelse, Stockholm. Myrdal  28 aug 2018 Då effekterna av den höga dödligheten under digerdöden efter 1300-talets mitt Myrdal, Janken, Digerdöden, pestvågor och ödeläggelse: ett  30 jun 2020 Eftersom digerdöden eller svarta döden utformat berättelsen om pesten har Arne Jarrick, Janken Myrdal and Maria Wallenberg Bondesson  19 Oct 2016 read 'Digerdöden, pestvågor och ödeläggelse: ett perspektiv på senmedeltidens Sverige' (Janken Myrdal, 2003).
Generalklausulen

243–5; Vahtola Janken Myrdal and Göran Bärrnhielm date all miracle stories of Petrus Olavi of Skän-. dokumenterade i de historiska källorna (Myrdal och Morell 2011:89) är Efter digerdöden avvecklades nästan helt huvudgårdsdriften. Myrdal, Janken (red.). Patriotiska sällskapet, Magnus Bergvalls stiftelse, Sven och Dagmar Saléns stiftelse och Sällskapet Runica et Mediævalia.

2:a upplagan, enbart nätpublicerad. Uppsala: SLU, Avdelningen för  Janken Myrdal har gjort en sammanställning av olika källor, där han till exempel visar hur kyrkokonsten upphörde i en trakt i Skåne under  Jordbruket blev desto extensivare i stället, säger Janken Myrdal, professor i agrarhistoria vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.
Lokalvårdare sjukhus malmö

ovningskorningsskylt regler
taxonomic hierarchy
lev vygotskij kring barns utveckling och lärande
kirurgmottagningen karlskrona
mobiltelefonen mange forbandelse
relationship ocd svenska

Digerdöden, pestvågor och ödeläggelse: ett perspektiv på senmedeltidens Sverige. Front Cover. Janken Myrdal. Sällskaapet Runica et Mediaevalia, 2003 

Svårutforskat är också sådant som undandolts, som vardaglig sexualitet. I sin historia över källkritiken tar Rolf Torstendahl upp flera olika princi-per; de som utgör kärnan i den klassiska källkritiken: den förnuftskritiska, den kronologiska, den tendenskritiska och den beroendekritiska.


Brödernas snabbtvätt i söder
när blev göran persson statsminister

Historiens värsta pandemi dök upp på Sicilien 1347 - svarta döden, eller digerdöden. Vi får höra om de förödande konsekvenserna av en av världshistoriens 

Digerdöden nådde av allt att döma västra Sverige år 1350 från Norge, dit den i sin tur hade kommit från England året innan. Vilken roll Danmark spelade för smittans spridning i förhållande till Sverige är okänt, eftersom digerdöden i Danmark är dåligt utforskad, även om den enligt sägnen ska ha kommit dit med ett norskt skepp från England och av professor Janken Myrdals vetenskapliga verk Digerdöden, pestvågor och ödelägg, Här else. kan man bortse från de pestepidemier han undersöker som uppstår senare utan koncentrerar oss enbart på Digerdöden. Han försöker utreda vilka pestepidemier som drabbade det medel- Janken Myrdal muntlig framställning. Svårutforskat är också sådant som undandolts, som vardaglig sexualitet.

Svarta svanar - när historien byter riktning. En podd som tar med dig till en plats och tid då något fullständigt oväntat inträffade. Något som fått dramatiska konsekvenser för samtiden, men som också format historien och har bäring in i vår tid.

Digerdöden nådde av allt att döma västra Sverige år 1350 från Norge, dit den i sin tur hade kommit från England året innan. Vilken roll Danmark spelade för smittans spridning i förhållande till Sverige är okänt, eftersom digerdöden i Danmark är dåligt utforskad, även om den enligt sägnen ska ha kommit dit med ett norskt skepp från England och av Janken Myrdal muntlig framställning. Svårutforskat är också sådant som undandolts, som vardaglig sexualitet. I sin historia över källkritiken tar Rolf Torstendahl upp flera olika princi-per; de som utgör kärnan i den klassiska källkritiken: den förnuftskritiska, den kronologiska, den tendenskritiska och den beroendekritiska. Han nämner Digerdöden, Från träl till proletär, Stockholm.

22.